KLUB ESPERANTISTŮ V PRAZE

Esperantista klubo en Praha

Ve Smečkách 24, Praha 1

t.brichacek@seznam.cz

Schůzky každý čtvrtek 17-19 h

 
      Esperantista klubo en Praha | Klub esperantistů v Praze  
 

 


      

 

 

   

 

>>> hlavní strana

Slovník

Kilianova učebnice

Lernu

 

 

 

Internetová učebnice esperanta

 

Naše učebnice se skládá z devíti krátkých lekcí, ve kterých je probrána celá gramatika a základní slovní zásoba. Každá lekce se skládá ze tří částí; nejprve je probírána gramatika, po ní následuje slovní zásoba, závěrečnou část tvoří jednoduchá cvičení. Slovní zásoba je vždy rozdělena na část A a B. V části A jsou nejzákladnější slova a slova užívaná ve výkladu gramatiky dotyčné lekce, v části B jsou pak uváděna slovíčka podle témat (např. bydlení, škola, cestování).

Učebnice je zaměřena hlavně na gramatiku, slovní zásobu si snadno dohledáte v internetovém slovníku, který najdete na stránkách www.slovnik.cz. Slovník si také můžete stáhnout na stránkách http://www.esperanto.wz.cz/

 

LEKCE 1   LEKCE 2   LEKCE 3   LEKCE 4   LEKCE 5

LEKCE 6   LEKCE 7   LEKCE 8   LEKCE 9

 

Učebnici si můžete stáhnout vcelku ve formátu doc.

 

Učebnici připravil Tomáš Břicháček

 


Jiné učebnice dostupné na internetu

Kilianova učebnice

Lernu

 


Klasické učebnice

 

Esperantem za tři měsíce (Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová)

Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury i poslech esperantského vysílání rozhlasových stanic. Spolu se slovníky umožní plnohodnotné využívání mezinárodního plánového jazyka esperanto. 3. přepracované a doplněné vydání.

 

Recenze (Marek Blahuš):

Kniha Esperantem za tři měsíce ukazuje, že dobrou učebnici cizího jazyka pro samouky lze vytvořit i tehdy, pokud se má čtenář jejímu studiu věnovat pouhé 3 měsíce. Pomáhá jí v tom zřejmě i sám vyučovaný jazyk – esperanto totiž bylo vytvořeno tak, aby se dalo naučit podstatně rychleji než jiné jazyky. I proto lze tak rychle dosáhnout úrovně postačující pro běžnou komunikaci. Předchozí jazykové znalosti jsou výhodou, ale poctivým studentům slibují autoři úspěch i tehdy, pokud jinak na jazyky „nemají buňky“. Získané znalosti esperanta lze využít v dopisování, četbě, poslechu rádia či televize či účasti na mezinárodních setkáních.

Látku pokrývá 60 lekcí, rozdělených po pěti do jednotlivých týdnů (pondělí až čtvrtek a jedna víkendová opakovací). Prvních 40 se věnuje gramatice. Gramatická pravidla jsou v nich vysvětlena stručně, takže většinu textu tvoří přímo příklady v esperantu s českým překladem. Pokud je třeba další vysvětlení, nachází se v závorce přímo u výrazu. V opakovacích lekcích má čtenář za úkol přeložit dva souvislé texty z češtiny do esperanta, resp. opačně; svůj překlad si může porovnat s uvedeným vzorem.

Zbylých 20 lekcí se věnuje slovní zásobě a jde vlastně o malé slovníčky na různá témata. Mezi těmi nebyly vynechány ani specializovanější oblasti jako internet či vzdělávání. Víkendové lekce se v této části už nijak neliší od ostatních, ale k procvičování lze využít čítanku. Ta zabírá celou poslední třetinu knihy a obsahuje 18 článků. Zastoupeny jsou překlady české i cizí beletrie a literatury faktu, jakož i ukázky děl původně psaných v esperantu. Pro čtení textů lze použít esperantsko-český slovník, dostupný u téhož vydavatelství.

 

 
 
  Bulteno | Disvojiĝo | Esperanto Prago 2014                                                                                                                            
Počítadlo.cz