KLUB ESPERANTISTŮ V PRAZE

Esperantista klubo en Prago

Jirečkova 5, Praha 7

praha@esperanto.cz

Schůzky každý druhý čtvrtek 17-19 h

Kunvenoj ĉiu dua ĵaudo 17-19 h

 
      Esperantista klubo en Prago | Klub esperantistů v Praze  
 

 


 

 

 

 

 

      

 

 

 Nia Bulteno nun elŝutebla ankaǔ elektronike  

 

O esperantu

Esperanto v Praze

O našem klubu

Učebnice a kurzy

Český esperantský svaz

Mládež

Klub E-mentál

Slovník

Odkazy

 


AKTUALAĴOJ

sekvu nian paĝon en Facebook

 


 

Dějiny umělých jazyků

Pri nia klubo

Nia kroniko

 

Stáhněte si informační brožuru Esperanto máš v kapse!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2014 vychází Bulteno také elektronicky. Níže dosavadní elektronicky vydaná čísla:

 

N-ro 1/2014   N-ro 1/2015   N-ro 1/2016   N-ro 1/2017   N-ro 1/2018   N-ro 1/2019   N-ro 1/2020

N-ro 2/2014   N-ro 2/2015   N-ro 2/2016   N-ro 2/2017   N-ro 2/2018   N-ro 2/2019   N-ro 2/2020

N-ro 3/2014   N-ro 3/2015   N-ro 3/2016   N-ro 3/2017   N-ro 3/2018   N-ro 3/2019   N-ro 3/2020

a

N-ro 1/2021   N-ro 1/2022   N-ro 1/2023

N-ro 2/2021   N-ro 2/2022   N-ro 2/2023

N-ro 3/2021   N-ro 3/2022   N-ro 3/2023

 

 

Datum vydání nejnovějšího čísla: 8. 12. 2023

        


120 jaroj de la Esperantista klubo en Prago

21. 9. 2022

La Esperantista klubo en Prago invitas vin partopreni feston de sia 120-datreveno (11. – 13. 11. 2022). Atendas vin rakontado pri historio de la klubo, promeno tra gravaj lokoj, kiuj rilatas al la historio de la klubo, projekciado de filmo kun E-subtekstoj, prezentado de libroj kaj eblo aĉeti ilin, kultura vespero.

Partoprenkotizo: 700 Kč. Ĉefa parto de la kotizo kovras sabatan tagmanĝon kaj vespermanĝon, luon de la ejo.

Loĝigo: Hostelo en centro de Prago (Spálená strato) en 4–5-litaj ĉambroj, kun kuirejeto. La ejo ne estas senbariera. La lokoj estas limigitaj. Loĝigo por 2 noktoj estas 900 Kronoj.

Manĝaĵo: Matenmanĝon prizorgas ĉiu mem. Partoprenantoj, kiuj havas loĝigon, povas uzi kuirejon ĉe ĉambro. Vendreda vespermanĝo: restoracio en Podolí (ĉiu pagas mem). Sabata tagmanĝo kaj vespermanĝo: restoracio AdAstra. Dimanĉa tagmanĝo – loko laŭ nombro de interesiĝantoj.

Aliĝilo

 


Vítejte na stránkách Klubu esperantistů v Praze

31. 5. 2022

Náš klub sdružuje příznivce mezinárodního jazyka esperanto z Prahy a okolí. Jsme pobočným spolkem Českého esperantského svazu.
Mezinárodní jazyk esperanto vytvořil polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof a uveřejnil jej v roce 1887. Klub esperantistů v Praze byl založen dne 9. listopadu 1902 a jeho prvním předsedou byl zvolen knihkupec a nakladatel Eduard Weinfurter. Spoluzakladatelem klubu a také členem prvního výboru byl i český básník S. K. Neumann. Členy klubu byli i filozof Stanislav Kamarýt, básníci Jiří Karen, Čestmír Vidman a Eliška Urbanová, sochař a medailér Jiří Harcuba, kreslíř a karikaturista Pavel Rak, herec Ota Sklenčka, herečka Eva Seemannová, hudební skladatel Štěpán Urban, ředitel Národního muzea v Praze dr. Vlastislav Zázvorka a další.
V Praze se konaly dva světové kongresy esperanta, a to v roce 1921 to byl 13. světový kongres a v roce 1996 už 81. světový kongres esperanta. Mimo to se v Praze konaly i různé další esperantské kongresy a konference.

 


Esperanto v Praze  Esperanto en Prago

 

V Praze působí tři esperantské organizace. Jednak je to náš Klub esperantistů v Praze, který je místním klubem spolku Český esperantský svaz. Dále zde působí Pražský klub České esperantské mládeže a neformální klub E-mentál.

O historii esperanta v Praze si můžete přečíst v naší kronice.

 

En Prago ekzistas tri esperantistaj organizoj: La unua estas nia Esperantista klubo en Prago, kiu estas loka klubo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio. Poste cxi-tie estas nia Praga klubo de la Ĉeĥa Esperanto-Junularo kaj finfine neformala grupo E-mentál.

Pri la historio de Esperanto en Prago vi povas legi en nia kroniko.

 

  Bulteno | Disvojiĝo | Esperanto Prago 2022